Menü Bezárás

HÁZIREND

Házirend

Kedves Vendégeink!

Mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen. Ezért kérjük Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.

CHECK-IN – CHECK-OUT INFORMÁCIÓK
A vendégház érkezési napon 14.00 és 18.00 óra között foglalható el.

A távozás napján a vendégek a vendégházat 10:00 óráig kötelesek elhagyni és a kapott kulcsokat a megbeszélt módon leadni. Amennyiben délelőtt 10 óráig Vendégeink nem távoznak el, akkor automatikusan felszámoljuk a következő napi szállásdíjat!

FIZETÉS
A szállásdíjat és az idegenforgalmi adót minden esetben kérjük az érkezés napján szíveskedjenek kiegyenlíteni! Ha valami miatt Önök az előre kifizetett időszak vége előtt távoznak a szállásról, akkor nem áll módunkban a pénzt visszafizetni!

LÁTÓGATÓK
Csak a foglalásban meghatározott személyek szállhatnak meg a vendégházban. Látogathatók fogadhatók, de a tevékenységükért, az általuk okozott károkért a bérlők felelősek.

14 ÉV ALATTI VENDÉGEK
14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

HÁZIÁLLAT
Háziállatok behozatala, elszállásolása nem megengedett.

TŰZVÉDELEM
Tilos nyílt tüzet / tábortüzet gyújtani!!
Faszenes grillezésre kertben a kijelölt helyen lehetőséget biztosítunk, illetve porral oltó a mosogató alatt található.
Ne hagyják a tüzet egyedül és mindig győződjenek meg róla, hogy égő tüzet nem hagynak felügyelet nélkül.
Kérjük a hamut az erre a célra szolgáló fém vödörbe helyezzék.

DOHÁNYZÁS
A vendégházban tilos a dohányzás, ott füstjelző működik!
Dohányzásra lehetőséget biztosítunk a teraszon.
Kérjük ne dobja a cigaretta csikket a földre, növények közé és soha ne dobjon parázsló cigarettavégeket a szemetesbe.

PARKOLÁS
A vendégház rendelkezik kocsibeállóval, az ingatlan zöldterületén parkolni tilos.

SZOMSZÉDOK, TELEPÜLÉS NYUGALMA
A szomszédok és a település nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése.
A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

A VENDÉGHÁZ ÉRTÉKEI, BERENDEZÉSEI, KÁRTÉTRÍTÉSI FELELŐSÉG
Kérjük minden berendezési tárgyat a rendeltetésének megfelelően használjon.
A házban vagy az ingatlan területén található helységek és berendezések (kivéve, ha azokat kifejezetten „magán” vagy „bérbeadó” jelöléssel látták el) a vendégek által használhatók. Kérjük kezelje úgy a dolgokat, mintha a sajátja lenne.
A vendégház berendezési, felszerelési tárgyai a vendégház területéről kizárólag az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével vihetők ki.

Kérjük próbálja meg elkerülni a nyaraló berendezéseinek, tartozékainak károsodását. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valami elromlik, károsodik vagy elveszett. Örülnénk, ha azonnal tájékoztatna minket ebben az esetben és nem csak a távozás alkalmával, hogy a következő vendégek is ugyanolyan feltételekkel tudják az ingatlant átvenni.

A bérlők felelősek a károkért amelyet ők, kisérőjük, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért. Természetesen apró dolgok, mint pl. eltört tányér, pohár nem számít.

Az ingatlan nyílászárói szúnyoghálóval ellátottak, illetve szúnyogriasztót is biztosítunk. Ennek ellenére amennyiben szúnyogok vannak, kérjük, azokat ne csapja le a falon.

Az ingatlan berendezését csak a tulajdonos engedélyével lehet átrendezni.

A VENDÉGHÁZ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSÉGE
Ön felelős a vendégházért ott tartózkodása alatt. Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

BIZTONSÁG
Ha elhagyja a házat, kérjük, zárja be az összes ajtót és ablakot (váratlan zivatar esetén vízkárosodás veszélye miatt). Betörésért vagy lopásért felelősséget nem vállalunk. Éjszaka amikor alszik, nappal, amikor nem tudja felügyelni az ajtót, kérjük, mindig zárja be!

KONYHA ÉS FÜRDŐSZOBA
A konyhában található összes főző- és étkészlet a vendégek rendelkezésre áll. Óvatosan bánjon ezekkel és kérjük ne használjon durva súrolószert, súrolószivacsot.

A konyhai mosogatóba, WC-be, mosdókagylókba, zuhanyzókba és kádakba Tilos szemetet, ételmaradékokat, káros folyadékokat vagy hasonlókat dobni vagy önteni!

Kerüljön mindent, ami a mellékhelységben dugulást okozhat, így különösen nedves törlőkendőt.

Élelmiszert vagy hasonlót soha ne közvetlenül a konyhapulton, asztalon, mosogatóban vágjon, mindig az erre a szolgáló konyhai eszközt használja.
Forró edényekhez, serpenyőhöz mindig használjon védőkesztyűt.

Soha ne tegyen fém tárgyakat (edényeket, evőeszközöket) a mikrohullámú sütőbe!

A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges, ha ez megtelik, kérjük, ürítsék ki a vendégháznál található szeméttárolóban.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
Azokhoz az elektromos berendezésekhez, melyek használata nem egyértelmű, használati utasítást biztosítunk. Kérjük, amennyiben működtetésük nem egyértelmű, kérjen segítséget vagy a használati utasítást tanulmányozza át.

MEDENCE HASZNÁLAT
A használattal elfogadottnak kell tekinteni a medence használat szabályait.
A medencét mindenki saját felelősségére használhatja!!!
A medence igénybevétele csak a házirend betartásával történhet. Aki a házirendet nem tartja be, attól a medence használatát megtagadhatjuk.
A medence csak 10:00-22:00 óra között használható.
A medencébe szennyezett testtel belépni tilos.
Csak az üzemi vízszintig feltöltött és folyamatos túlfolyással működő medencét szabad használni.

A medence szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a medencét nem látogathatja:
– lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
– görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,
– illetve ittas személy

6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a medencét.

A medencében szappant és más kozmetikai terméket használni tilos.
A medencében ételt, italt fogyasztani tilos.
A medencében bármely szennyező anyagot bevinni tilos.
A medence használata előtt lábmosó használata kötelező.
A medencébe olyan tárgyat, mely a medence fóliájának kilyukasztására alkalmas bevinni tilos.
A medence rendellenes működése vagy a vendéget ért testi sérülés esetén a szálláshely vezetőjét azonnal kell értesíteni.
Rendellenes működésnek számít különösen, amennyiben a vízforgató működése esetén a befúvófujókán keresztül nem keringteti a vizet (lelevegősödik a vízforgató), a medence enged vagy a vízszint nem éri el minimum szintet.

SZÁLLÁS ELHAGYÁSA
Amikor távozik – végső takarítást kivéve – a nyaralónak úgy kell kinéznie, mint ahogyan átvette.

Önnek mint bérlőnek a következőt kell tennie:

  • a kerti bútorokat, grillt tiszta állapotban hagyja
  • mosogasson el és tegye a száraz edényeket a helyére
  • a háztartási hulladékot ürítse ki, zárja be az összes ablakot, kapcsolja ki az összes bekapcsolt elektromos készüléket
  • hagyja tisztán a házat

Kérjük felügyeljen gyermekeire és győződjön meg arról, hogy ők is a házirendnek megfelelően viselkedjenek és az házban, ingatlanon semmi ne történjen velük.

A szállásról kizárható az a személy, aki:

  • bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
  • saját vagy más testi épségét veszélyezteti
  • a pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja. (hangos zenehallgatás… hangoskodás… stb.)

A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és ha megbontja a békét.
A szállás foglalása esetén magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

Bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, kérjük azonnal értesítsen minket, mivel csak így tudjuk gyorsan orvosolni a hiányosságokat.